Expositie Kerkje de Rietstap augustus 2019

Peter Leidig, Sch├╝rweg 6, 51643 Gummersbach www.peter-leidig.de

Lichtvangers, kleurversterkers lijken de als van binnenuit stralende voorstellingen van Peter Leidig te zijn die het binnenvallende licht in een gekleurde uitstraling transformeren: offensief stralend geel en oranje, wam goud, rustig groen, sonoor daartegen de dageraad van het blauw en het ruimtelijke diepte creërende zwart. In hun van contrastmogelijkheden profiterende samenspel creëren ze de briljante, levendige algemene toon van het werk, die fotografisch niet voldoende kan worden overgenomen in zijn buitengewone kleurintensiteit. Ook de metamorfosen van het zichtbare figuur die bij elke nog zo kleine verandering van perspectief of lichtinval ontstaan ontsnappen aan de presentatie. Bij het voorbijgaan, bij iedere wijziging van de locatie en al met een draaiing van het hoofd komen deze werken als kinetische objecten in een veranderende, nieuwe beeldaspecten onthullende beweging; alles statische is vreemd voor hen.
Het specifieke uiterlijk van de assemblages van Peter Leidig is te danken aan de combinatie van verschillend bemeten gekleurde, transparente staven en half buizen van plexiglas . Daarnaast zijn er geperforeerde platen en gedeeltelijk met bladgoud en kleuren bewerkte banden en oppervlakken van plastic en rubber. Naast de diversiteit van haptische kwaliteiten verrassen de ruimtelijke diepte en de plastische suggestiviteit van de boven en naast elkaar geplaatste elementen die ver over de reele diepte van het reliëf uitgaat. Opvallend is de dominantie van het verticale in het arrangement van de elementen. Leidig maakt hun verbinding door een structuur die speelt met de mogelijkheden van symmetrie.
Tekst: Jens Peter Koerver

Lichtfänger, Farbverstärker scheinen die wie von innen leuchtenden Bildobjekte Peter Leidigs zu sein, die das erreichende Licht in farbiges Strahlen verwandeln: Offensiv leuchtendes Gelb und Orange, wames Gold, verhaltenes Gelbgrün, sonorer dagegen das Aufscheinen des Blaus und des räumliche Tiefe schaffenden Schwarz. In ihrem Kontrastmöglichkeiten auskostenden Zusammenspiel erzeugen sie den brillanten, vibrierenden Gesamtklang der Arbeiten, der sich in seiner außerordentlichen farblichen Intensität fotografisch nicht adäquat reproduzieren lässt. Ebenso entziehen sich die mit jeder noch so kleinen Verschiebung des Blickwinkels, des Lichteinfalls einhergehenden Metamorphosen des Sichtbaren der Abbildung. Als kinetische Objekte geraten diese Arbeiten beim Vorbeigehen, bei jedem Wechseln des Standortes und schon bei einer Drehung des Kopfes in sie verändernde, neue Bildaspekte erschließende Bewegungen; alles Statische ist ihnen fremd.
Ihre spezifische Erscheinung verdanken die Assemblagen Peter Leidigs der Kombination von verschieden dimensionierten farbigen, transparenten Rundstäben und Halbrohren aus Plexiglas. Hinzu kommen Lochbleche sowie teilweise mit Blattgold und Farben überarbeitete Bänder und Flächen aus Kunststoff und Gummi. Neben der Vielfalt haptischer Qualitäten überraschen die Tiefenräumlichkeit und plastische Suggestivität der über- und nebeneinander platzierten Elemente, die weit über die faktische Tiefe des Reliefs hinausgeht. Augenfällig ist die Dominanz der Vertikalen bei der Anordnung der Einzelelemente. Ihren Zusammenhang stiftet Leidig durch eine mit den Möglichkeiten der Symmetrie spielende Gesamtstruktur.
Text: Jens Peter Koerver

Praktische informatie

Vrije gift.

Dag Van Tot Toelichting
Woensdag 21 augustus 2019 14:00 17:00
Zondag 25 augustus 2019 14:00 17:00
Woensdag 28 augustus 2019 14:00 17:00

Meniststraat Model.NdtrcItem.HouseNumber
7091 ZZ, Dinxperlo