DE VROUW ALS SPIL VAN HET VERZET

In de tentoonstelling ‘De vrouw als spil van het verzet’ wordt vooral duidelijk dat het aandeel van vrouwen in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog zeer belangrijk is geweest. Dit wordt verduidelijkt aan de hand van persoonlijke verhalen van moedige vrouwen via bronnenmateriaal zoals brieven, dagboeken, film en foto’s.

Het Onderduikmuseum Aalten belicht de vaak essentiële betekenis van de vrouwen in hun rol als ‘managers’ van het verzet. Doordat vanaf 1933 in de grensstreek het verdrukkende regime van de nazi’s duidelijk voelbaar was, werd direct na de inval in Nederland door Helena Theodora Kuipers-Rietberg (alias tante Riek) de oprichting van het georganiseerde landelijke netwerk Hulp aan Onderduikers (LO) geïnitieerd. Zij was het die dominee Fredrik Slomp (alias Frits de Zwerver) overhaalde daaraan mee te werken. Met tien vrouwen als voorbeeld worden de verschillende rollen, die vrouwen in het verzet hebben ingenomen, verduidelijkt. Zij opereerden doorgaans in de schaduw van hun mannen en vaders en vooral na de oorlog bleef hun werk veelal onbekend, ook door eigen toedoen. In de tentoonstelling staan de indringende verhalen centraal van de mensen die er bij waren via niet eerder ontsloten bronnenmateriaal in de vorm van interviews, brieven, dagboeken, betekenisvolle voorwerpen en foto’s. Met randprogrammering, educatieve lesbrief, lezingen en debat.
Voor het eerst wordt in een expositie duidelijk dat het aandeel van vrouwen in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog met name vanaf 1943 essentieel was. Het gaat daarbij om de breedte van het verzet: sabotage, halen en leveren van goederen en wapens, het geven van inlichtingen en het verlenen van hulp aan en doorsluizen van onderduikers en gestrande geallieerde militairen.

Niet de oorlog maar het burgerperspectief
Het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten legt zich als kenniscentrum en enige museum in Nederland toe op het burgerperspectief en de keuzes die burgers maakten voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog als het gaat om vrijheid en verzet. In het museum kan een breed en (inter)nationaal publiek de verhalen van ‘gewone’ burgers in oorlogstijd beleven op een authentieke plek van geschiedenis. Het museum richt zich specifiek op de jeugd en gebruikt de verhalen van toen om het gesprek over nu te voeren. De geschiedenis van het verzet en het landelijk onderduiknetwerk wordt educatief vertaald, geactualiseerd en verbonden met de actuele thematiek van vrijheid, democratie en mensenrechten.

Ligging
Het museum is gevestigd in de grensgemeente Aalten, direct aan de grens van Nederland en Duitsland, waardoor de tegenstelling bezetter en bezette een eigen betekenis krijgt. Dat wordt versterkt door de verschillende verbindingen die er waren over en weer. De lange geschiedenis en het mooie coulisselandschap van Aalten en de eeuwenlange geschiedenis van samen wonen en werken vormen daarbij een rijke bron en aantrekkelijke setting.

De expositie maakt deel uit van 2018 Jaar van Verzet  

Praktische informatie

Voor entree prijzen zie: www.nationaalonderduikmuseum.nl

Vanaf Vrijdag 5 oktober 2018 tot en met Zondag 25 augustus 2019

Dag Van Tot
Zondag 13:00 17:00
Dinsdag 10:00 17:00
Woensdag 10:00 17:00
Donderdag 10:00 17:00
Vrijdag 10:00 17:00
Zaterdag 10:00 17:00

* Voor openingstijden tijdens zon- feestdagen www.nationaalonderduikmuseum.nl

Markt Model.NdtrcItem.HouseNumber
7121 CS, Aalten